NE KAŽE SE UZALUD - KROV GLAVU ČUVA
Jedan od najvažnijih elemenata građevine je krovište, a njegova kvalitetna izvedba jamac je bolje energetske izolacije i zaštite od prodora vode. Bilo da se radi o novome ili obnovi postojećeg krova, važno je prepustiti zahvat u ruke profesionalcima, posebno onima s brojnim referencama na tom polju. Kod izrade krovnih konstrukcija od drva, posebnu pažnju dajemo i estetskoj komponenti.