Lokacija: Pula-Permantura | Godina izgradnje: 2014.