Lokacija: Krnica,Marčana | Godina izgradnje: 2014.